هاست دایرکت ادمین ایران


50 مگابایت
100 مگابایت
250 مگابایت
500 مگابایت
1 گیگابایت
2 گیگابایت
5 گیگابایت
10 گیگابایت
50 مگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 12,500ریال
فضا = 50 مگابایت
پهنای باند = 3 گیگ
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
100 مگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 25,000ریال
فضا = 100 مگابایت
پهنای باند = 5 گیگ
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
250 مگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 37,500ریال
فضا = 250 مگابایت
پهنای باند = 7 گیگ
افزودن دامنه = 1 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
500 مگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 45,000ریال
فضا = 500 مگابایت
پهنای باند = 10 گیگ
افزودن دامنه = 2 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
1 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 83,000ریال
فضا = 1024 مگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = 4 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
2 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 140,000ریال
فضا = 2048 مگابایت
پهنای باند = 25 گیگ
افزودن دامنه = 6 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
5 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 250,000ریال
فضا = 5120 مگابایت
پهنای باند = 60 گیگ
افزودن دامنه = 10 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
10 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 375,000ریال
فضا = 10240 مگابایت
پهنای باند = 120 گیگ
افزودن دامنه = 15 عدد
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد