سرور ساعتی

1 گیگابایت VIA/SSD

VIA
1 گیگابایت
1 هسته 1200 مگاهرتز
5 گیگ SSD یا SAS
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4

1 گیگابایت VHA/SSD

VHA
1 گیگابایت
1 هسته
5 گیگ SSD یا SAS
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4

2 گیگابایت VHB/SSD

VHB
2 گیگابایت
2 هسته
15 گیگ SSD یا SAS
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4

4 گیگابایت VHC/SSD

VHC
4 گیگابایت
2 هسته
25 گیگ SSD یا SAS
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4

4 گیگابایت VHD/SSD

VHD
4 گیگابایت
4 هسته
30 گیگ SSD یا SAS
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4

8 گیگابایت VHE/SSD

VHE
8 گیگابایت
4 هسته
50 گیگ SSD یا SAS
10 GBit/s
نامحدود 1 به 4