سرور مجازی ایران دیتاسنتر لایزر

1 گیگابایت VIA/SSD
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD Disk
 • Unlimited Traffic
2 گیگابایت VIB/SSD
 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD Disk
 • Unlimited Trrafic
4 گیگابایت VID/SSD
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SSD Disk
 • Unlimited Trrafic
8 گیگابایت VIF/SSD
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB SSD Disk
 • Unlimited Trrafic
16 گیگابایت VIG/SSD
 • 16GB Ram
 • 8Core CPU
 • 100GB SSD Disk
 • Unlimited Trrafic