مستر ریسلر فرانسه

10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت فضا
 • 2 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 20 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 4 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 40 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
40 گیگابایت
 • 40 گیگابایت فضا
 • 4 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 80 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
60 گیگابایت
 • 60 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 6 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 120 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
80 گیگابایت
 • 80 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 8 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 160 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
100 گیگابایت
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 10 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 200 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
سفارشی

گواهی SSL رایگان

 • انتخابی فضا
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی تعداد نمایندگی
 • انتخابی تعداد هاست
 • NVME نوع هارد
 • روزانه بکاپ گیری