هاست دانلود فرانسه - سی پنل

5 گیگابایت

اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانی 24 ساعته

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • SATA نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
 • وجود دارد نصب لیچر
 • ندارد بکاپ گیری
10 گیگابایت

اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانی 24 ساعته

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • SATA نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
 • وجود دارد نصب لیچر
 • ندارد بکاپ گیری
30 گیگابایت

اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانی 24 ساعته

 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • SATA نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
 • وجود دارد نصب لیچر
 • ندارد بکاپ گیری
50 گیگابایت

اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانی 24 ساعته

 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • SATA نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
 • وجود دارد نصب لیچر
 • ندارد بکاپ گیری