نمایندگی هاست cPanel ایران


5 گیگابایت
10 گیگابایت
20 گیگابایت
40 گیگابایت
80 گیگابایت
100 گیگابایت
5 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 750,000ریال
فضا = 5120 مگابایت
پهنای باند = 10 گیگ
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه
10 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 900,000ریال
فضا = 10240 مگابایت
پهنای باند = 20 گیگ
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه
20 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 1,100,000ریال
فضا = 20480 مگابایت
پهنای باند = 40 گیگ
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه
40 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 1,250,000ریال
فضا = 40960 مگابایت
پهنای باند = 80 گیگ
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه
80 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 1,400,000ریال
فضا = 81920 مگابایت
پهنای باند = 160 گیگ
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه
100 گیگابایت
ستاپ : 0
ماهانه : 1,750,000ریال
فضا = 102400 مگابایت
پهنای باند = 320 گیگ
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه