نمایندگی هاست وردپرس ایران

15 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 3 عدد تعداد اکانت
 • روزانه بکاپ گیری
1,690,000 ریال ماهانه
5,070,000 ریال سه ماهه
10,140,000 ریال شش ماهه
20,280,000 ریال سالانه


سفارش دهید
20 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 4 عدد تعداد اکانت
 • روزانه بکاپ گیری
2,500,000 ریال ماهانه
7,500,000 ریال سه ماهه
15,000,000 ریال شش ماهه
30,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
50 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 5 عدد تعداد اکانت
 • روزانه بکاپ گیری
4,500,000 ریال ماهانه
13,500,000 ریال سه ماهه
27,000,000 ریال شش ماهه
54,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
75 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 75 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 10 عدد تعداد اکانت
 • روزانه بکاپ گیری
6,990,000 ریال ماهانه
20,970,000 ریال سه ماهه
41,940,000 ریال شش ماهه
83,880,000 ریال سالانه


سفارش دهید
100 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 15 عدد تعداد اکانت
 • روزانه بکاپ گیری
10,990,000 ریال ماهانه
32,970,000 ریال سه ماهه
65,940,000 ریال شش ماهه
131,880,000 ریال سالانه


سفارش دهید