15 گیگابایت

1,690,000 ریال
ماهانه
 • فضا 15 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 3 عدد
 • بکاپ گیری روزانه
گواهی SSL رایگان

20 گیگابایت

2,500,000 ریال
ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 4 عدد
 • بکاپ گیری روزانه
گواهی SSL رایگان

50 گیگابایت

4,500,000 ریال
ماهانه
 • فضا 50 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 5 عدد
 • بکاپ گیری روزانه
گواهی SSL رایگان

75 گیگابایت

6,990,000 ریال
ماهانه
 • فضا 75 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 10 عدد
 • بکاپ گیری روزانه
گواهی SSL رایگان

100 گیگابایت

10,990,000 ریال
ماهانه
 • فضا 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 15 عدد
 • بکاپ گیری روزانه
گواهی SSL رایگان