بکاپ هوشمند IBSng

120,000 ریال
ماهانه
  • از ویژگی های این ماژول می توان به موارد زیر اشاره نمود
یکی از دغدغه هایی که افراد ، سازمان ها و شرکت هایی که سیستم های وابسته به IBSng دارند از دست رفتن اطلاعات یوزر ها می باشد .
در همین جهت بخش برنامه نویسی بیا تو هاست با نظر گرفتن نیاز های کاربران سیستم IBSng اقدام به ساخت ماژول در حوزه بکاپ گیری هوشمند نموده است .
1 - بکاپ گیری هوشمند بدون دخالت انسان
2 - قابلیت دانلود دستی بکاپ
3 - ارسال بکاپ به ایمیل
4 - ثبت تاریخ بکاپ در متن ایمیل
5 - امکان درخواست سفارشی سازی ماژول جهت تنظیم اجرای بکاپ گیری در بازه های زمانی مختلف

بکاپ هوشمند V2Ray

300,000 ریال
ماهانه
  • از ویژگی های این ماژول می توان به موارد زیر اشاره نمود
یکی از دغدغه هایی که افراد ، سازمان ها و شرکت هایی که سیستم های وابسته به V2Ray دارند از دست رفتن اطلاعات یوزر ها می باشد .
در همین جهت بخش برنامه نویسی بیا تو هاست با نظر گرفتن نیاز های کاربران سیستم V2Ray اقدام به ساخت ماژول در حوزه بکاپ گیری هوشمند نموده است .
1 - بکاپ گیری هوشمند بدون دخالت انسان
2 - ارسال بکاپ به FTP
3 - ارسال بکاپ به ایمیل
4 - ثبت تاریخ بکاپ در متن ایمیل
5 - امکان درخواست سفارشی سازی ماژول جهت تنظیم اجرای بکاپ گیری در بازه های زمانی مختلف

KVM پیشرفته

3,500,000 ریال
ماهانه
  • از ویژگی های این ماژول می توان به موارد زیر اشاره نمود
یکی از دغدغه هایی که افراد ، سازمان ها و شرکت هایی که سیستم های وابسته به V2Ray دارند از دست رفتن اطلاعات یوزر ها می باشد .
در همین جهت بخش برنامه نویسی بیا تو هاست با نظر گرفتن نیاز های کاربران سیستم V2Ray اقدام به ساخت ماژول در حوزه بکاپ گیری هوشمند نموده است .
1 - بکاپ گیری هوشمند بدون دخالت انسان
2 - ارسال بکاپ به FTP
3 - ارسال بکاپ به ایمیل
4 - ثبت تاریخ بکاپ در متن ایمیل
5 - امکان درخواست سفارشی سازی ماژول جهت تنظیم اجرای بکاپ گیری در بازه های زمانی مختلف