نمایندگی هاست وردپرس آلمان

15 گیگابایت

فضا = 15360 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه

1,690,000 ریال ماهانه
5,070,000 ریال سه ماهه
10,140,000 ریال شش ماهه
20,280,000 ریال سالانه


سفارش دهید
50 گیگابایت

فضا = 50 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه

4,500,000 ریال ماهانه
13,500,000 ریال سه ماهه
27,000,000 ریال شش ماهه
54,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
75 گیگابایت

فضا = 75 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه

6,990,000 ریال ماهانه
20,970,000 ریال سه ماهه
41,940,000 ریال شش ماهه
83,880,000 ریال سالانه


سفارش دهید
100 گیگابایت

فضا = 100 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامین = نامحدود
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد
کنترل پنل = cPanel
محل دیتاسنتر = فرانسه

10,990,000 ریال ماهانه
32,970,000 ریال سه ماهه
65,940,000 ریال شش ماهه
131,880,000 ریال سالانه


سفارش دهید