هاست نود جی اس

Nodejs2GB

گواهی SSL رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • 2 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مقدار رم
 • یک هسته کامل مقدار CPU
 • نامحدود ترافیک
 • صفر عدد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
Nodejs3GB

گواهی SSL رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • 3 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مقدار رم
 • یک هسته کامل مقدار CPU
 • نامحدود ترافیک
 • یک عدد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
Nodejs5GB

گواهی SSL رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • 5 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مقدار رم
 • یک هسته کامل مقدار CPU
 • نامحدود ترافیک
 • یک عدد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
Nodejs10GB

گواهی SSL رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • 10 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مقدار رم
 • یک هسته کامل مقدار CPU
 • نامحدود ترافیک
 • سه عدد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری