هاست نود جی اس

Nodejs2GB

گواهی SSL رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • 2 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مقدار رم
 • یک هسته کامل مقدار CPU
 • نامحدود ترافیک
 • صفر عدد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
480,000 ریال ماهانه
1,140,000 ریال سه ماهه
2,880,000 ریال شش ماهه
5,760,000 ریال سالانه


سفارش دهید
Nodejs3GB

گواهی SSL رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • 3 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مقدار رم
 • یک هسته کامل مقدار CPU
 • نامحدود ترافیک
 • یک عدد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
650,000 ریال ماهانه
1,950,000 ریال سه ماهه
3,900,000 ریال شش ماهه
7,800,000 ریال سالانه


سفارش دهید
Nodejs5GB

گواهی SSL رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • 5 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مقدار رم
 • یک هسته کامل مقدار CPU
 • نامحدود ترافیک
 • یک عدد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
900,000 ریال ماهانه
2,700,000 ریال سه ماهه
5,400,000 ریال شش ماهه
10,800,000 ریال سالانه


سفارش دهید
Nodejs10GB

گواهی SSL رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • 10 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت مقدار رم
 • یک هسته کامل مقدار CPU
 • نامحدود ترافیک
 • سه عدد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی بکاپ گیری
1,200,000 ریال ماهانه
3,600,000 ریال سه ماهه
7,200,000 ریال شش ماهه
14,400,000 ریال سالانه


سفارش دهید