سرور مجازی حجیم

500 گیگابایت VHA
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 500GB SATA HDD
 • Unmetered Traffic
شروع از
5,000,000 ریال ماهانه
15,000,000 ریال سه ماهه
30,000,000 ریال شش ماهه
60,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
750 گیگابایت VHB
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 750GB SATA HDD
 • Unmetered Traffic
شروع از
7,500,000 ریال ماهانه
22,500,000 ریال سه ماهه
45,000,000 ریال شش ماهه
90,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
1 ترابایت VHC
 • 6GB Ram
 • 3Core CPU
 • 1TB SATA HDD
 • Unmetered Traffic
شروع از
10,000,000 ریال ماهانه
30,000,000 ریال سه ماهه
60,000,000 ریال شش ماهه
100,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
2 ترابایت VHD
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 2TB SATA HDD
 • Unmetered Traffic
شروع از
15,000,000 ریال ماهانه
45,000,000 ریال سه ماهه
90,000,000 ریال شش ماهه
100,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
3 ترابایت VHE
 • 10GB Ram
 • 5Core CPU
 • 3TB SATA HDD
 • Unmetered Traffic
شروع از
20,000,000 ریال ماهانه
60,000,000 ریال سه ماهه
100,000,000 ریال شش ماهه
100,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
4 ترابایت VHF
 • 12GB Ram
 • 6Core CPU
 • 4TB SATA HDD
 • Unmetered Traffic
شروع از
25,000,000 ریال ماهانه
75,000,000 ریال سه ماهه
100,000,000 ریال شش ماهه
100,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
10 ترابایت VHG
 • 16GB Ram
 • 8Core CPU
 • 10TB SATA HDD
 • 1 - 8 Traffic
شروع از
36,000,000 ریال ماهانه
100,000,000 ریال سه ماهه
100,000,000 ریال شش ماهه
100,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
25 ترابایت VHH
 • 64GB Ram
 • 32Core CPU
 • 25TB SATA Enterprise HDD
 • 1 - 8 Traffic
شروع از
70,000,000 ریال ماهانه
21,000,000 ریال سه ماهه
420,000,000 ریال شش ماهه
840,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید