آلفا مستر ریسلر آلمان

20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 4 عدد تعداد اکانت مستر نمایندگی
 • 6 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 40 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
2,200,000 ریال ماهانه
6,600,000 ریال سه ماهه
13,200,000 ریال شش ماهه
26,400,000 ریال سالانه


سفارش دهید
40 گیگابایت
 • 40 گیگابایت فضا
 • 10 عدد تعداد اکانت مستر نمایندگی
 • 12 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 60 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
2,900,000 ریال ماهانه
8,700,000 ریال سه ماهه
17,400,000 ریال شش ماهه
34,800,000 ریال سالانه


سفارش دهید
60 گیگابایت
 • 60 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 12 عدد تعداد اکانت مستر نمایندگی
 • 15 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 80 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
3,900,000 ریال ماهانه
11,700,000 ریال سه ماهه
23,400,000 ریال شش ماهه
46,800,000 ریال سالانه


سفارش دهید
100 گیگابایت
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 15 عدد تعداد اکانت مستر نمایندگی
 • 20 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 130 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
5,000,000 ریال ماهانه
15,000,000 ریال سه ماهه
30,000,000 ریال شش ماهه
60,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید