هاست بکاپ ایران

HBackupIR-100GB

اکانت FTP نامحدود
گواهی SSL رایگان

 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SATA نوع هارد
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ندارد بکاپ گیری
550,000 ریال ماهانه
1,650,000 ریال سه ماهه
3,300,000 ریال شش ماهه
6,600,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HBackupIR-300GB

اکانت FTP نامحدود
گواهی SSL رایگان

 • 300 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SATA نوع هارد
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ندارد بکاپ گیری
850,000 ریال ماهانه
2,550,000 ریال سه ماهه
5,100,000 ریال شش ماهه
10,200,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HBackupIR-50GB

اکانت FTP نامحدود
گواهی SSL رایگان

 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SATA نوع هارد
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ندارد بکاپ گیری
250,000 ریال ماهانه
750,000 ریال سه ماهه
1,500,000 ریال شش ماهه
3,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HBackupIR-500GB

اکانت FTP نامحدود
گواهی SSL رایگان

 • 500 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SATA نوع هارد
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ندارد بکاپ گیری
950,000 ریال ماهانه
2,850,000 ریال سه ماهه
5,700,000 ریال شش ماهه
11,400,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HBackupIR-700GB

اکانت FTP نامحدود
گواهی SSL رایگان

 • 700 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SATA نوع هارد
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ندارد بکاپ گیری
1,050,000 ریال ماهانه
3,150,000 ریال سه ماهه
6,300,000 ریال شش ماهه
12,600,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HBackupIR-1TB

اکانت FTP نامحدود
گواهی SSL رایگان

 • 1 ترابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SATA نوع هارد
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ندارد بکاپ گیری
1,250,000 ریال ماهانه
3,750,000 ریال سه ماهه
7,500,000 ریال شش ماهه
15,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید