مستر ریسلر آلمان

10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت فضا
 • 2 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 20 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
880,000 ریال ماهانه
2,640,000 ریال سه ماهه
5,280,000 ریال شش ماهه
10,560,000 ریال سالانه


سفارش دهید
20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 4 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 40 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
1,110,000 ریال ماهانه
3,330,000 ریال سه ماهه
6,660,000 ریال شش ماهه
13,320,000 ریال سالانه


سفارش دهید
40 گیگابایت
 • 40 گیگابایت فضا
 • 4 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 80 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
1,400,000 ریال ماهانه
4,200,000 ریال سه ماهه
8,400,000 ریال شش ماهه
16,800,000 ریال سالانه


سفارش دهید
60 گیگابایت
 • 60 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 6 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 120 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
1,880,000 ریال ماهانه
5,640,000 ریال سه ماهه
11,280,000 ریال شش ماهه
22,560,000 ریال سالانه


سفارش دهید
80 گیگابایت
 • 80 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 8 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 160 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
2,220,000 ریال ماهانه
6,660,000 ریال سه ماهه
13,320,000 ریال شش ماهه
26,640,000 ریال سالانه


سفارش دهید
100 گیگابایت
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 10 عدد تعداد اکانت نمایندگی
 • 200 عدد تعداد اکانت سی پنل
 • 4 گیگابایت رم فیزیکی
 • 4 گیگابایت رم مجازی
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • WHM/cPanel کنترل پنل
2,500,000 ریال ماهانه
7,500,000 ریال سه ماهه
15,000,000 ریال شش ماهه
30,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
سفارشی

گواهی SSL رایگان

 • انتخابی فضا
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی تعداد نمایندگی
 • انتخابی تعداد هاست
 • NVME نوع هارد
 • روزانه بکاپ گیری
شروع از
900,000 ریال ماهانه + 180,000 ریال هزینه تنظیم

180,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید