هاست دانلود ایران - دایرکت ادمین

5 گیگابایت

فضا = 5 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

110,000 ریال ماهانه
330,000 ریال سه ماهه
660,000 ریال شش ماهه
1,320,000 ریال سالانه


سفارش دهید
10 گیگابایت

فضا = 10 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

150,000 ریال ماهانه
450,000 ریال سه ماهه
900,000 ریال شش ماهه
1,800,000 ریال سالانه


سفارش دهید
30 گیگابایت

فضا = 30 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

300,000 ریال ماهانه
900,000 ریال سه ماهه
1,800,000 ریال شش ماهه
3,600,000 ریال سالانه


سفارش دهید
50 گیگابایت

فضا = 50 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

560,000 ریال ماهانه
1,680,000 ریال سه ماهه
3,360,000 ریال شش ماهه
6,720,000 ریال سالانه


سفارش دهید
100 گیگابایت

فضا = 100 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

1,200,000 ریال ماهانه
3,600,000 ریال سه ماهه
7,200,000 ریال شش ماهه
14,400,000 ریال سالانه


سفارش دهید
300 گیگابایت

فضا = 300 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

2,500,000 ریال ماهانه
7,500,000 ریال سه ماهه
15,000,000 ریال شش ماهه
30,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
500 گیگابایت

فضا = 500 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

3,500,000 ریال ماهانه
1,050,000 ریال سه ماهه
21,000,000 ریال شش ماهه
42,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید
1 ترابایت

فضا = 1 ترابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

5,200,000 ریال ماهانه
15,600,000 ریال سه ماهه
31,200,000 ریال شش ماهه
62,400,000 ریال سالانه


سفارش دهید