هاست دانلود ایران - دایرکت ادمین

5 گیگابایت

فضا = 5 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

110,000 ریال Месечно
330,000 ریال Квартално
660,000 ریال Полу-годишно
1,320,000 ریال за 1 година


НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
10 گیگابایت

فضا = 10 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

150,000 ریال Месечно
450,000 ریال Квартално
900,000 ریال Полу-годишно
1,800,000 ریال за 1 година


НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
30 گیگابایت

فضا = 30 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

300,000 ریال Месечно
900,000 ریال Квартално
1,800,000 ریال Полу-годишно
3,600,000 ریال за 1 година


НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
50 گیگابایت

فضا = 50 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

560,000 ریال Месечно
1,680,000 ریال Квартално
3,360,000 ریال Полу-годишно
6,720,000 ریال за 1 година


НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
100 گیگابایت

فضا = 100 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

1,200,000 ریال Месечно
3,600,000 ریال Квартално
7,200,000 ریال Полу-годишно
14,400,000 ریال за 1 година


НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
300 گیگابایت

فضا = 300 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

2,500,000 ریال Месечно
7,500,000 ریال Квартално
15,000,000 ریال Полу-годишно
30,000,000 ریال за 1 година


НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
500 گیگابایت

فضا = 500 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

3,500,000 ریال Месечно
1,050,000 ریال Квартално
21,000,000 ریال Полу-годишно
42,000,000 ریال за 1 година


НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
1 ترابایت

فضا = 1 ترابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

5,200,000 ریال Месечно
15,600,000 ریال Квартално
31,200,000 ریال Полу-годишно
62,400,000 ریال за 1 година


НАРАЧАЈ ВЕДНАШ