نمایندگی هاست سی پنل ایران

5 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 5 عدد تعداد اکانت
609,000 ریال ماهانه
1,827,000 ریال سه ماهه
3,654,000 ریال شش ماهه
7,308,000 ریال سالانه


سفارش دهید
10 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 10 عدد تعداد اکانت
1,019,000 ریال ماهانه
3,057,000 ریال سه ماهه
6,114,000 ریال شش ماهه
12,228,000 ریال سالانه


سفارش دهید
15 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 15 عدد تعداد اکانت
1,549,000 ریال ماهانه
4,647,000 ریال سه ماهه
9,294,000 ریال شش ماهه
18,588,000 ریال سالانه


سفارش دهید
20 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 25 عدد تعداد اکانت
2,099,000 ریال ماهانه
6,297,000 ریال سه ماهه
12,594,000 ریال شش ماهه
25,188,000 ریال سالانه


سفارش دهید
40 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 40 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 35 عدد تعداد اکانت
2,999,000 ریال ماهانه
8,997,000 ریال سه ماهه
17,994,000 ریال شش ماهه
359,880,000 ریال سالانه


سفارش دهید
60 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 60 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 50 عدد تعداد اکانت
4,319,000 ریال ماهانه
12,957,000 ریال سه ماهه
25,914,000 ریال شش ماهه
51,828,000 ریال سالانه


سفارش دهید
80 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 80 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 60 عدد تعداد اکانت
5,499,000 ریال ماهانه
16,497,000 ریال سه ماهه
32,994,000 ریال شش ماهه
65,988,000 ریال سالانه


سفارش دهید
100 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • لایت اسپید وب سرور
 • NVME نوع هارد
 • 70 عدد تعداد اکانت
7,299,000 ریال ماهانه
21,897,000 ریال سه ماهه
437,940,000 ریال شش ماهه
875,880,000 ریال سالانه


سفارش دهید