5 گیگابایت

676,490 ریال
ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 5 عدد
گواهی SSL رایگان

10 گیگابایت

912,730 ریال
ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 10 عدد
گواهی SSL رایگان

15 گیگابایت

998,630 ریال
ماهانه
 • فضا 15 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 15 عدد
گواهی SSL رایگان

20 گیگابایت

1,063,060 ریال
ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 25 عدد
گواهی SSL رایگان

40 گیگابایت

1,320,770 ریال
ماهانه
 • فضا 40 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 35 عدد
گواهی SSL رایگان

60 گیگابایت

2,383,820 ریال
ماهانه
 • فضا 60 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 50 عدد
گواهی SSL رایگان

80 گیگابایت

2,641,540 ریال
ماهانه
 • فضا 80 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 60 عدد
گواهی SSL رایگان

100 گیگابایت

2,899,260 ریال
ماهانه
 • فضا 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور لایت اسپید
 • نوع هارد NVME
 • تعداد اکانت 70 عدد
گواهی SSL رایگان