ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.net hot!
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.org hot!
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.ir hot!
65,000ریال
1 سال
65,000ریال
1 سال
65,000ریال
1 سال
.biz
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.info
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.ws
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.name
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.us
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.bz
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.tv
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.cc
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.me
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.co
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.asia
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.mobi
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.company
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.center
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.zone
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.gallery
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.media
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.glass
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.co.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.ac.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.sch.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.shop
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.top
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.pw

سال
N/A
N/A
.site
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.buzz
750,000ریال
1 سال
N/A
N/A
.xyz
990,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains