ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
2,447,460ریال
1 سال
2,447,460ریال
1 سال
2,447,460ریال
1 سال
.net hot!
2,447,460ریال
1 سال
2,447,460ریال
1 سال
2,991,340ریال
1 سال
.org hot!
2,991,340ریال
1 سال
2,991,340ریال
1 سال
2,991,340ریال
1 سال
.ir hot!
250,000ریال
1 سال
250,000ریال
1 سال
250,000ریال
1 سال
.biz
3,671,190ریال
1 سال
3,671,190ریال
1 سال
4,622,980ریال
1 سال
.info
3,807,160ریال
1 سال
3,807,160ریال
1 سال
3,807,160ریال
1 سال
.ws
7,108,512ریال
1 سال
7,108,512ریال
1 سال
7,108,512ریال
1 سال
.name
2,469,215ریال
1 سال
2,469,215ریال
1 سال
2,469,215ریال
1 سال
.us
2,431,144ریال
1 سال
2,431,144ریال
1 سال
2,431,144ریال
1 سال
.bz
5,629,158ریال
1 سال
5,629,158ریال
1 سال
9,300,348ریال
1 سال
.tv
9,354,736ریال
1 سال
9,354,736ریال
1 سال
9,354,736ریال
1 سال
.cc
2,447,460ریال
1 سال
2,447,460ریال
1 سال
3,100,116ریال
1 سال
.me
3,943,130ریال
1 سال
3,943,130ریال
1 سال
5,438,800ریال
1 سال
.co
6,798,500ریال
1 سال
6,798,500ریال
1 سال
7,124,828ریال
1 سال
.asia
2,882,564ریال
1 سال
2,882,564ریال
1 سال
3,399,250ریال
1 سال
.mobi
2,719,400ریال
1 سال
2,719,400ریال
1 سال
1,631,640ریال
1 سال
.company
1,903,580ریال
1 سال
1,903,580ریال
1 سال
5,166,860ریال
1 سال
.center
2,716,681ریال
1 سال
4,865,007ریال
1 سال
4,865,007ریال
1 سال
.zone
1,356,981ریال
1 سال
7,483,789ریال
1 سال
7,483,789ریال
1 سال
.gallery
4,865,007ریال
1 سال
4,865,007ریال
1 سال
4,865,007ریال
1 سال
.media
2,716,681ریال
1 سال
7,483,789ریال
1 سال
7,483,789ریال
1 سال
.glass
12,348,795ریال
1 سال
12,348,795ریال
1 سال
12,348,795ریال
1 سال
.co.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.ac.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.sch.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.shop
813,101ریال
1 سال
8,979,459ریال
1 سال
8,979,459ریال
1 سال
.top
813,101ریال
1 سال
1,900,861ریال
1 سال
1,900,861ریال
1 سال
.pw

سال
N/A
N/A
.site
7,483,789ریال
1 سال
7,483,789ریال
1 سال
7,483,789ریال
1 سال
.buzz
750,000ریال
1 سال
N/A
N/A
.xyz
990,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains