5 گیگابایت

486,000 ریال
ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور آپاچی
 • نوع هارد SSD
 • تعداد اکانت 35 عدد
 • بکاپ گیری روزانه
گواهی SSL رایگان

10 گیگابایت

720,000 ریال
ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور آپاچی
 • نوع هارد SSD
 • تعداد اکانت 35 عدد
 • بکاپ گیری روزانه
گواهی SSL رایگان

20 گیگابایت

1,450,000 ریال
ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور آپاچی
 • نوع هارد SSD
 • تعداد اکانت 35 عدد
 • بکاپ گیری روزانه
گواهی SSL رایگان

15 گیگابایت

1,150,000 ریال
ماهانه
 • فضا 15 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور آپاچی
 • نوع هارد SSD
 • تعداد اکانت 25 عدد
 • بکاپ گیری روزانه
گواهی SSL رایگان

40 گیگابایت

2,330,000 ریال
ماهانه
 • فضا 40 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور آپاچی
 • نوع هارد SSD
 • تعداد اکانت 50 عدد
 • بکاپ گیری روزانه
گواهی SSL رایگان

60 گیگابایت

3,280,000 ریال
ماهانه
 • فضا 60 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور آپاچی
 • نوع هارد SSD
 • تعداد اکانت 65 عدد
 • بکاپ گیری روزانه
گواهی SSL رایگان

80 گیگابایت

4,620,000 ریال
ماهانه
 • فضا 80 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور آپاچی
 • نوع هارد SSD
 • تعداد اکانت 75 عدد
 • بکاپ گیری روزانه
گواهی SSL رایگان

100 گیگابایت

5,250,000 ریال
ماهانه
 • فضا 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • وب سرور آپاچی
 • نوع هارد SSD
 • تعداد اکانت 85 عدد
 • بکاپ گیری روزانه
گواهی SSL رایگان