نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران

5 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SSD نوع هارد
 • 35 عدد تعداد اکانت
 • روزانه بکاپ گیری
486,000 ریال ماهانه
1,458,000 ریال سه ماهه
2,916,000 ریال شش ماهه
5,832,000 ریال سالانه


سفارش دهید
10 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SSD نوع هارد
 • 35 عدد تعداد اکانت
 • روزانه بکاپ گیری
720,000 ریال ماهانه
2,160,000 ریال سه ماهه
4,320,000 ریال شش ماهه
8,640,000 ریال سالانه


سفارش دهید
20 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SSD نوع هارد
 • 35 عدد تعداد اکانت
 • روزانه بکاپ گیری
1,450,000 ریال ماهانه
4,350,000 ریال سه ماهه
8,700,000 ریال شش ماهه
17,400,000 ریال سالانه


سفارش دهید
15 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SSD نوع هارد
 • 25 عدد تعداد اکانت
 • روزانه بکاپ گیری
1,150,000 ریال ماهانه
3,450,000 ریال سه ماهه
6,900,000 ریال شش ماهه
13,800,000 ریال سالانه


سفارش دهید
40 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 40 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SSD نوع هارد
 • 50 عدد تعداد اکانت
 • روزانه بکاپ گیری
2,330,000 ریال ماهانه
6,990,000 ریال سه ماهه
13,980,000 ریال شش ماهه
27,960,000 ریال سالانه


سفارش دهید
60 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 60 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SSD نوع هارد
 • 65 عدد تعداد اکانت
 • روزانه بکاپ گیری
3,280,000 ریال ماهانه
9,840,000 ریال سه ماهه
19,680,000 ریال شش ماهه
39,360,000 ریال سالانه


سفارش دهید
80 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 80 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SSD نوع هارد
 • 75 عدد تعداد اکانت
 • روزانه بکاپ گیری
4,620,000 ریال ماهانه
13,860,000 ریال سه ماهه
27,720,000 ریال شش ماهه
55,440,000 ریال سالانه


سفارش دهید
100 گیگابایت

گواهی SSL رایگان

 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • آپاچی وب سرور
 • SSD نوع هارد
 • 85 عدد تعداد اکانت
 • روزانه بکاپ گیری
5,250,000 ریال ماهانه
15,750,000 ریال سه ماهه
31,500,000 ریال شش ماهه
63,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید