هاست وردپرس ایران

1 گیگابایت HWPIA

حجم هاست = 1 گیگ
ترافیک = نامحدود
ادان دامنه = ندارد
نوع وبسرور = لایت اسپید
گواهینامه SSl رایگان
میزان رم هر هاست = 4 گیگابایت
میزان CPU هر هاست = 200 درصد
مقدار I/O برای هر هاست = 4 مگابایت
Entry Processes هر هاست = 40
Number Of Processes = 100
مقدار IOPS = 1,024

430,000 ریال ماهانه
860,000 ریال سه ماهه
2,580,000 ریال شش ماهه
5,160,000 ریال سالانه


سفارش دهید
2 گیگابایت HWPIB

حجم هاست = 2 گیگ
ترافیک = نامحدود
ادان دامنه = 1 عدد
نوع وبسرور = لایت اسپید
گواهینامه SSl رایگان
میزان رم هر هاست = 4 گیگابایت
میزان CPU هر هاست = 200 درصد
مقدار I/O برای هر هاست = 4 مگابایت
Entry Processes هر هاست = 40
Number Of Processes = 100
مقدار IOPS = 1,024

630,000 ریال ماهانه
1,890,000 ریال سه ماهه
3,780,000 ریال شش ماهه
7,560,000 ریال سالانه


سفارش دهید
10 گیگابایت HWPID

حجم هاست = 10 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
ادان دامنه = 2 عدد
نوع وبسرور = لایت اسپید
گواهینامه SSl رایگان
میزان رم هر هاست = 4 گیگابایت
میزان CPU هر هاست = 200 درصد
مقدار I/O برای هر هاست = 4 مگابایت
Entry Processes هر هاست = 40
Number Of Processes = 100
مقدار IOPS = 1,024

1,130,000 ریال ماهانه
3,390,000 ریال سه ماهه
6,780,000 ریال شش ماهه
13,500,000 ریال سالانه


سفارش دهید
5 گیگابایت HWPIC

حجم هاست = 5 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
ادان دامنه = 1 عدد
نوع وبسرور = لایت اسپید
گواهینامه SSl رایگان
میزان رم هر هاست = 4 گیگابایت
میزان CPU هر هاست = 200 درصد
مقدار I/O برای هر هاست = 4 مگابایت
Entry Processes هر هاست = 40
Number Of Processes = 100
مقدار IOPS = 1,024

830,000 ریال ماهانه
2,490,000 ریال سه ماهه
4,980,000 ریال شش ماهه
9,960,000 ریال سالانه


سفارش دهید
20 گیگابایت HWPIE

حجم هاست = 20 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
ادان دامنه = 3 عدد
نوع وبسرور = لایت اسپید
گواهینامه SSl رایگان
میزان رم هر هاست = 4 گیگابایت
میزان CPU هر هاست = 200 درصد
مقدار I/O برای هر هاست = 4 مگابایت
Entry Processes هر هاست = 40
Number Of Processes = 100
مقدار IOPS = 1,024

1,430,000 ریال ماهانه
4,290,000 ریال سه ماهه
8,580,000 ریال شش ماهه
17,000,000 ریال سالانه


سفارش دهید