هاست دانلود ایران - دایرکت ادمین

5 گیگابایت

فضا = 5 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

110,000 ریال Щомісячно
330,000 ریال Щоквартально
660,000 ریال За півроку
1,320,000 ریال Щорічно


Замовити зараз
10 گیگابایت

فضا = 10 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

150,000 ریال Щомісячно
450,000 ریال Щоквартально
900,000 ریال За півроку
1,800,000 ریال Щорічно


Замовити зараз
30 گیگابایت

فضا = 30 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

300,000 ریال Щомісячно
900,000 ریال Щоквартально
1,800,000 ریال За півроку
3,600,000 ریال Щорічно


Замовити зараз
50 گیگابایت

فضا = 50 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

560,000 ریال Щомісячно
1,680,000 ریال Щоквартально
3,360,000 ریال За півроку
6,720,000 ریال Щорічно


Замовити зараз
100 گیگابایت

فضا = 100 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

1,200,000 ریال Щомісячно
3,600,000 ریال Щоквартально
7,200,000 ریال За півроку
14,400,000 ریال Щорічно


Замовити зараз
300 گیگابایت

فضا = 300 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

2,500,000 ریال Щомісячно
7,500,000 ریال Щоквартально
15,000,000 ریال За півроку
30,000,000 ریال Щорічно


Замовити зараз
500 گیگابایت

فضا = 500 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

3,500,000 ریال Щомісячно
1,050,000 ریال Щоквартально
21,000,000 ریال За півроку
42,000,000 ریال Щорічно


Замовити зараз
1 ترابایت

فضا = 1 ترابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

5,200,000 ریال Щомісячно
15,600,000 ریال Щоквартально
31,200,000 ریال За півроку
62,400,000 ریال Щорічно


Замовити зараз