هاست دانلود ایران - دایرکت ادمین

5 گیگابایت

فضا = 5 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

110,000 ریال شهري
330,000 ریال ربع سنوي
660,000 ریال نصف سنوي
1,320,000 ریال سنوي


أطلبه الآن
10 گیگابایت

فضا = 10 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

150,000 ریال شهري
450,000 ریال ربع سنوي
900,000 ریال نصف سنوي
1,800,000 ریال سنوي


أطلبه الآن
30 گیگابایت

فضا = 30 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

300,000 ریال شهري
900,000 ریال ربع سنوي
1,800,000 ریال نصف سنوي
3,600,000 ریال سنوي


أطلبه الآن
50 گیگابایت

فضا = 50 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

560,000 ریال شهري
1,680,000 ریال ربع سنوي
3,360,000 ریال نصف سنوي
6,720,000 ریال سنوي


أطلبه الآن
100 گیگابایت

فضا = 100 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

1,200,000 ریال شهري
3,600,000 ریال ربع سنوي
7,200,000 ریال نصف سنوي
14,400,000 ریال سنوي


أطلبه الآن
300 گیگابایت

فضا = 300 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

2,500,000 ریال شهري
7,500,000 ریال ربع سنوي
15,000,000 ریال نصف سنوي
30,000,000 ریال سنوي


أطلبه الآن
500 گیگابایت

فضا = 500 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

3,500,000 ریال شهري
1,050,000 ریال ربع سنوي
21,000,000 ریال نصف سنوي
42,000,000 ریال سنوي


أطلبه الآن
1 ترابایت

فضا = 1 ترابایت
پهنای باند = نامحدود
افزودن دامنه = ندارد
تعداد ایمیل = ندارد
تعداد دیتابیس = ندارد
تعداد پارک دامین = ندارد
اکانت FTP = دارد
پشتیبانی PHP = دارد

5,200,000 ریال شهري
15,600,000 ریال ربع سنوي
31,200,000 ریال نصف سنوي
62,400,000 ریال سنوي


أطلبه الآن