هاست دایرکت ادمین ایران

HDAIR-500MB

گواهی SSL رایگان

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد ادان دامنه
 • SSD نوع هارد
 • آپاچی وب سرور

504,000 ریال سه ماهه
1,512,000 ریال شش ماهه
6,048,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HDAIR-1GB

گواهی SSL رایگان

 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد ادان دامنه
 • SSD نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
210,000 ریال ماهانه
630,000 ریال سه ماهه
1,260,000 ریال شش ماهه
2,520,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HDAIR-2GB

گواهی SSL رایگان

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد ادان دامنه
 • SSD نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
280,000 ریال ماهانه
840,000 ریال سه ماهه
1,680,000 ریال شش ماهه
3,360,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HDAIR-3GB

گواهی SSL رایگان

 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد ادان دامنه
 • SSD نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
322,000 ریال ماهانه
966,000 ریال سه ماهه
1,932,000 ریال شش ماهه
38,640,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HDAIR-4GB

گواهی SSL رایگان

 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2 عدد ادان دامنه
 • SSD نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
364,000 ریال ماهانه
1,092,000 ریال سه ماهه
2,184,000 ریال شش ماهه
4,368,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HDAIR-5GB

گواهی SSL رایگان

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 3 عدد ادان دامنه
 • SSD نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
406,000 ریال ماهانه
1,218,000 ریال سه ماهه
2,436,000 ریال شش ماهه
4,872,000 ریال سالانه


سفارش دهید
HDAIR-6GB

گواهی SSL رایگان

 • 6 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 5 عدد ادان دامنه
 • SSD نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
462,000 ریال ماهانه
1,386,000 ریال سه ماهه
2,772,000 ریال شش ماهه
5,544,000 ریال سالانه


سفارش دهید