هاست دایرکت ادمین فرانسه

HDAFR-500MB

گواهی SSL رایگان

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • آپاچی وب سرور

504,000 ریال 季繳
1,008,000 ریال 半年繳
2,016,000 ریال 年繳


立即購買
HDAFR-1GB

گواهی SSL رایگان

 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
210,000 ریال 月繳
630,000 ریال 季繳
1,260,000 ریال 半年繳
2,520,000 ریال 年繳


立即購買
HDAFR-2GB

گواهی SSL رایگان

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
280,000 ریال 月繳
840,000 ریال 季繳
1,680,000 ریال 半年繳
3,360,000 ریال 年繳


立即購買
HDAFR-3GB

گواهی SSL رایگان

 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
322,000 ریال 月繳
966,000 ریال 季繳
1,932,000 ریال 半年繳
3,864,000 ریال 年繳


立即購買
HDAFR-5GB

گواهی SSL رایگان

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 3 عدد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
406,000 ریال 月繳
1,218,000 ریال 季繳
2,436,000 ریال 半年繳
4,872,000 ریال 年繳


立即購買
HDAFR-6GB

گواهی SSL رایگان

 • 6 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 5 عدد ادان دامنه
 • NVME نوع هارد
 • آپاچی وب سرور
462,000 ریال 月繳
1,386,000 ریال 季繳
2,772,000 ریال 半年繳
5,544,000 ریال 年繳


立即購買