ارسال تیکت پشتیبانی

تعداد تیکت ها بسیار بالا می باشد و به تمامی آن ها در اسرع وقت رسیدگی می گردد . با تشکر از صبر و شکیبایی شما


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 مدیریت

ارتباط مستقیم با واحد مدیریت بیا تو هاست

 پشتیبانی

ارتباط با واحد پشتیبانی فنی بیا تو هاست

 فروش

ارتباط با واحد فروش بیا تو هاست

 طراحی و توسعه

ارتباط با واحد طراحی و توسعه بیا تو هاست

 مالی

ارتباط با واحد فروش بیا تو هاست