سرور مجازی بایننس

4 گیگابایت VTA
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
6 گیگابایت VTB
 • 6GB Ram
 • 3Core CPU
 • 45GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic
8 گیگابایت VTC
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB SSD Disk
 • 1Gbps Bandwidth
 • Unmetered Traffic