هاست ویندوز ایران

500 مگابایت HWIA

فضا = 500 مگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد SSD

135,000 ریال ماهانه
405,000 ریال سه ماهه
810,000 ریال شش ماهه
1,300,000 ریال سالانه


سفارش دهید
1 گیگابایت HWIB

فضا = 1 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

170,000 ریال ماهانه
510,000 ریال سه ماهه
1,020,000 ریال شش ماهه
1,640,000 ریال سالانه


سفارش دهید
2 گیگابایت HWIC

فضا = 2 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

250,000 ریال ماهانه
750,000 ریال سه ماهه
15,000,000 ریال شش ماهه
2,400,000 ریال سالانه


سفارش دهید
5 گیگابایت HWID

فضا = 5 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

490,000 ریال ماهانه
1,470,000 ریال سه ماهه
2,940,000 ریال شش ماهه
4,710,000 ریال سالانه


سفارش دهید
10 گیگابایت HWIE

فضا = 10 گیگابایت
ترافیک = نامحدود
افزودن دامنه = نامحدود
تعداد ایمیل = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد اکانت FTP = نامحدود
SSL رایگان
هارد NVME

790,000 ریال ماهانه
2,370,000 ریال سه ماهه
4,740,000 ریال شش ماهه
7,590,000 ریال سالانه


سفارش دهید